Pengiklanan adalah sesuatu yang sangat penting dalam mengkormersilkan sesebuah perkhidmatan dan juga produk. Pengiklanan yang terbaik adalah iklan yang menggunakan bahan sedia ada untuk menjadikannya sebahagian daripada iklan yang ingin disampaikan kepada orang ramai. Gambar-gambar ini tidak perlukan lebih penjelasan lanjut untuk anda lihat sendiri. Lagi gambar..

Superb!